Styret 2020

Styreleder

Olav Steinnes                Varafjell VGS

Styremedlemmer

Tor Harald Håland         HIM transport

Marylynn Sivertsen        FMC Dupont

Oddbjørn Sandslett        Bilfinger

Gisle Breivik                    Deep Well

Terje Lund                        LO

Birger Torsteinsbø          Norsk Industri

Odd Ståle Vikene            De videregående skoler