SØKNAD LÆREPLASSER

 

test6 

SØKLÆREPLASS.NO

 

DET ER STADIG FÅ PLASSER LEDIGE, SE SØKLÆREPLASS.NO

Intervju prosessen starter medio mars og vil gå frem til medio september.

Har du søkt?
Bedriftene vil da ta kontakt hvis du er aktuell i deres fag for evt. intervju!

Vi ønsker deg lykke til.
Med hilsen

Opptek v Grethe, Peder, Oddvar, Geir Ove & Mads