SØKNAD LÆREPLASSER

 

test6 

SØKLÆREPLASS.NO

 

Lenken søklæreplass.no er nå stengt for søknader og åpner i perioden 1.februar til 15.mars 2019

Intervju prosessen starter medio mars og vil gå frem til medio september.

Har du søkt?
Bedriftene vil da ta kontakt hvis du er aktuell i deres fag for evt. intervju!

Vi ønsker deg lykke til.
Med hilsen

Opptek v  Hafdis, Peder, Oddvar, Geir Ove & Mads

NB! husk også å søke på Vigo før 1 mars på Vigo.no