Sveis

  • Aktuelle arbeidssteder

    Sveisere arbeider innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

    Sentrale arbeidsoppgaver

    Hovedoppgaven i faget er å sammenføye metalliske materialer ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. Sentrale arbeidsområder er

    • arbeid etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS (sveiseprosedyrer)
    • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
    • utføring av sveiseprosesser etter angitt metode
    • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr
    Personlige egenskaper

    En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.

    Formelle krav

    Faget vil ofte kreve utdanning og sertifisering med diplom eller sertifikat i samsvar med internasjonale standarder og krav.

Mer om sveiser