Styresammensetning 2017

Styreleder:                  

Olav Steinnes             Varafjell VGS

Styremedlemmer:                                                             

Finn Hallingstad          RH-maskinering                                               

Marylynn Sivertsen     FMC                                               

Eirik V. Johannesen    Franzefoss AS

Oddbjørn Sandslett    Bilfinger                                               

Kjell Jørgensen          De videregående skoler